Leva Foundation i Bulgarien

Bulgariens vinodlingstradition sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Vinex Slavyantsi, som producerar Leva-vinerna ligger i den östra delen av Rose Valley, en region som länge har odlat och framställt vin. Här ligger vingårdarna tätt på sluttningar i den mer bergiga delen av dalen. Med sina milda vintrar och sina svala somrar är regionen väl lämpad för vinodling. Den sociala och ekonomiska situationen för etniska minoriteter är dock mycket svår i Bulgarien, särskilt för den romska befolkningen och i området kring Vinex Slavyantsi bor det många människor med romsk bakgrund.

År 2008 startade Giertz Vinimport tillsammans med Vinex Slavyantsi och representanter från den romska befolkningen en stiftelse med syfte att förbättra levnadsvillkor och framtidsmöjligheter i närområdet. Stiftelsen heter LEVA Foundation och sedan 2008 har Giertz Vinimport bidragit med mer än 1,5 Mkr. Pengarna har använts till stöd för tre förskolor med 120 barn, bidrag till familjer så att de kan betala för att barnen går på förskolan (särskilt viktigt för familjer där föräldrarna är arbetslösa), stöd till skolelever samt stipendier för studier på högre nivå.

Vi har också stöttat mindre hälsoprojekt, bidragit med juridisk hjälp till anställda arbetare, försett en dansgrupp med dräkter samt genomfört sportaktiviteter och skolresor under loven. 2014 blev Vinex Slavyantsi och Leva Foundation etiskt certifierade av det schweiziska kontrollorganet IMO och deras internationellt erkända ”Fair for Life”-system. Det är en etisk certifiering för rättvis handel som utöver rättvisa arbetsvillkor och handelsavtal även omfattar hela handelskedjan samt krav vad gäller omsorg om miljön, både i och runt vingården.

Har ni fler frågor om detta projekt kan ni kontakta oss på info@giertz.se.

leva_projekt_i_vingard

Ta del av vårt nyhetsbrev
Viva vin & mat och få vintips, recept och vinprovningar.

Tack för att du registrerat dig till nyhetsbrevet!